^Powrót na górę
  
  
  

Archiwum galerii

Przetargi i umowy

Wyżywienie

Projekty

Statystyki

1648293
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Cały dzień
1456
5397
61549
61549
660044
479178
1648293

Prognoza na dziś
4128

5.31%
12.80%
0.94%
0.40%
0.35%
80.20%
Online (15 minutes ago):47
47 guests
no members

Twój IP:18.207.254.88

Rozkład dnia

Rozkład_dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3-4 letnich

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 9,5 GODZINY

Ranek

6.15–8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słu­chową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach: 8.00- 13.00

8.00–8.35 Zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania. Śniadanie. Zabiegi higieniczne.

8.35–9.35 Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu przedszkolnego. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji w ramach wszystkich obszarów podstawy programowej. Zajęcie przeplatane jest zabawami ruchowymi. Zajęcia dodatkowe z języka nowożytnego.

9.35-10.35 Zabawy dowolne w wybranych kącikach tematycznych. Korzystanie  z ofert nauczyciela dotyczących organizacji zabaw tematycznych. Organizowanie zespołowych sytuacji zadaniowych.

10.35–12.00 Spacery, zabawy na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

12.00–13.00 Przygotowanie do obiadu. Obiad. Zabawy relaksacyjne, słuchanie literatury dziecięcej.

Zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych prowadzone w ramach podstawy programowej.

Formy aktywności dzieci po realizacji podstawy programowej

13.00–14.00 Leżakowanie.

14.00–14.30 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30–16.15 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zajęcia dodatkowe. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. 

 

 

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5-6 letnich

 

Ranek

6.15–7.3Grupy łączone. Czynności opiekuńcze. Zabawy dowolne według zaineresowań dzieci, służace realizacji ich pomysłów, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję. Zabawy integrujące dzieci, inicjowanie rozmów.

7.30–8.00 Indywidualne wpomaganie i korygowanie rozwoju dzieci. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno-kompensacyjnym i wychowawczym. Udział dzieci w przygotowaniu pomocy do zajęć zorganizowanych z całą grupą. Prace gospodarczo-porządkowe i organizacyjne.

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach: 8.00- 13.00

8.00–8.15 Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczno-sanitarne; realizacja zadań  z zakresu dbałości o zdrowie, kształtowanie nawyków higieniczno-kulturalnych.

8.15–8.30 Śniadanie; kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego spożywania urozmaiconych posiłków. 

8.30–8.45 Czynności higieniczno-saniatarne, mycie zębów. Doskonalenie prawidłowych nawyków w tym zakresie. Przygotowanie sali do zajęć.

8.45-9.45 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego. Rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach. Zajęcia z języka nowożytnego.

9.45-10.00 Czynności higieniczno-samitarne. Drugie śniadanie, pomoc dyżurnych, doskonalenie samodzielności. 

10.00–11.00 Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne.

11.00-12.00 Pobyt na świeżym powietrzu: doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni ze zwróceniem uwagi na dobór odpowiedniego ubioru do aury. Zabawy swobodne, tropiącepoznawanie środowiska społecznego i przyrodniczego., zabawy na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

12.00–12.15 Czynności higieniczno-sanitarne. Przygotowanie do obiadu, pomoc dyżurnych podczas nakrywania do stołu. 

12.15-12.45 Obiad; realizacja zadań z zakresu zdrowego ożywiania, kulturalnego jedzenia i posługiwania się sztućcami.

12.45-13.00 Czynności higieniczno-sanitarne. Odpoczynek i wyciszenie: dziecięce masażyki relaksacyjne, muzykoterapia, bajkoterapia. Słuchanie literatury dziecięcej.  

Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęcia rewalidacyjne prowadzone będą według potrzeb.

Formy aktywności dzieci po realizacji podstawy programowej

13.00–13.45 Zabawy ruchowe. Praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym.

13.45–14.00Czynności higiniczno-sanitarne.

14.00–14.45 Podwieczorek: pomoc dyżurnych podczas nakrywania do stołu.

14.45-15.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, tematyczne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, słownikowe, grafomotoryczne, ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej. Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci; porządkowanie kącików tematycznych, sali, szafek indywidualnych. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

15.00-16.15 Grupy łączone. Czynności opiekuńcze. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji ich pomysłów.

 

Copyright © 2013. Publiczne Przedszkole w Trzebiatowie Rights Reserved.